Tillgång till bredband i hela landet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 mars 2016

Interpellation: Tillgång till bredband i hela landet

Interpellation 2015/16:413 av Göran Lindell (C)

Interpellation 2015/16:413 Tillgång till bredband i hela landet

av Göran Lindell (C)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Många i vårt land saknar fortfarande bra bredbandsuppkoppling. I en geografiskt betydande del av landet finns inte tillräckliga marknadsekonomiska incitament för att klara utbyggnaden utan samhällets medverkan. I dag, efter en osedvanligt lång förberedelsetid, väntar många ansökningar på besked från respektive länsstyrelse. En del har redan fått veta, och alltför många är besvikna över att de inte fått del av förväntat stöd för att kunna fullfölja sina planer på utbyggnad av fiber till hushåll och företag på landsbygden. 

Bakom dessa ansökningar finns mängder av ideellt engagemang och nedlagd tid. Tusentals människor får sina förhoppningar om att kunna vara snabbt och stabilt uppkopplade grusade för en obestämd framtid.

När den värsta besvikelsen lagt sig och man börjar funderar på nästa steg väntar nästa otrevliga överraskning. Man får beskedet att nu har länsstyrelsen delat ut sina pengar, men Jordbruksverket har fortfarande ett antal miljoner i varje län som man kan söka. Men då får det bli på annan blankett och enligt nya prioriteringsgrunder! Och även när de pengarna är placerade har endast drygt hälften av dem som ansökt och i enlighet med uppställda regler borde vara berättigade till stöd fått positiva besked.

Det framstår sammanfattningsvis som uppenbart att det regelverk som byggts upp av svenska myndigheter för att fördela anslagen inte fungerar ändamålsenligt.

Mina frågor till statsrådet är med anledning av detta:

– Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra situationen för dem som nu får nej på sina ansökningar?

– Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att regelverket för fördelning av anslagen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt?

– Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka takten i utbyggnaden av bredband i landet?