Tillämpning av utvidgat strandskydd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:90 Tillämpning av utvidgat strandskydd

av Roland Gustbée (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften (7 kap. 14 § miljöbalken).

I praktiken beslutar länsstyrelserna om utvidgat strandskyddsområde på ett ofta mycket schablonmässigt sätt. Hela sjöar beläggs med utvidgat strandskydd trots att endast en mindre del av det skyddade området består av särskilt skyddsvärd natur. Inte heller allmänhetens krav på att allemansrättsligt få tillgång till strandlinjen kan motivera det utbredda användandet av utvidgat strandskydd.

Det är ytterst sällan som det inte räcker med 100 meter för att kunna ströva i den strandnära miljön.

Den frikostiga användningen av utvidgat strandskydd innebär att tusentals hektar av attraktiv mark inte kan användas för att bygga bostäder, i ett läge när bostadsbristen är akut.

Bara i Växjö kommun omfattar det utvidgade strandskyddet ca 3 000 hektar. Av den ytan är enligt kommunens beräkningar mindre än 12 procent särskilt skyddsvärd.

Mina frågor till miljöministern är därför:

  • Instämmer ministern i att det kan finnas ett överutnyttjande av möjligheten att besluta om utvidgat strandskyddsområde?
  • Vilka åtgärder avser ministern i så fall att vidta för att komma till rätta med problemet?