Tidtabell för utbyggnad av E 22

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 december 2006

Interpellation: Tidtabell för utbyggnad av E 22

Interpellation 2006/07:123 av Nylander, Christer (fp)

den 1 december

Interpellation

2006/07:123 Tidtabell för utbyggnad av E 22

av Christer Nylander (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den nya regeringen har vid ett flertal tillfällen slagit fast att det finns ett tydligt samband mellan bra infrastruktur och tillväxt. Det är ett viktigt konstaterande. Infrastruktursatsningar ger särskilt tydlig effekt på regional nivå, men även i den nationella tillväxtstrategin behövs fokus på en bra struktur för människors, varors och tjänsters rörlighet.

I Sverige har under flera år för små resurser avsatts till vägar och järnvägar. Det märks i form av eftersatt underhåll, men också i uteblivna offensiva satsningar. Flera viktiga satsningar har skjutits på en obestämd framtid på grund av tidigare regeringars oförmåga att prioritera.

Utbyggnaden av E 22 är viktig för att ta till vara den växtkraft som finns i Skåne och övriga sydöstra Sverige. Vägen är dessutom avgörande för att rusta den svenska sidan av Öresundsregionen. När Öresundsregionen växer och blir alltmer attraktiv i ett nordeuropeiskt perspektiv är det viktigt för Sverige att den svenska sidan av regionen får så goda tillväxtmöjligheter som möjligt.

Det finns i Skåne och hela sydöstra Götaland en förväntan om att den nya regeringen så snart som möjligt ska ge positivt besked om E 22. Skåningarna har flera gånger fått löften som svikits. Tydligast blev detta när E 22 lyftes ur planerna för att möjliggöra det så kallade Trollhättepaketet.

Man ska ha stor förståelse för att den nya regeringen, efter endast några veckor, ännu inte hunnit leverera allt det som förväntas. Den budgetordning som finns i Sverige gör det också mycket svårt att hinna med ett budgetarbete som ger utrymme för att göra alla de omprioriteringar som behövs för att den nya riksdagsmajoritetens vilja ska få genomslag.

I budgetpropositionen nämns inte utbyggnaden av E 22. Det kan emellertid förklaras med den korta tid som den nya regeringen haft på sig för att bereda budgetpropositionen.

Regionens näringsliv, politiker och allmänhet vill nu se en tydlig tidsplan för när utbyggnaden av E 22 kan sättas i gång. Oavsett om det sker med så kallad PPP-finansiering där staten och näringslivet samarbetar om finansieringen eller på traditionellt sätt måste utbyggnaden av E 22 vara högt prioriterad.

Avser statsrådet, genom en tydlig tidtabell, att konkretisera planerna för utbyggnad av E 22 och i så fall när?