Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 april 2016

Interpellation: Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar

Interpellation 2015/16:408 av Sten Bergheden (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:408 Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I början av december interpellerade jag infrastrukturminister Anna Johansson med anledning av riksdagens tillkännagivande till regeringen om alkobommar i landets hamnar. Statsrådet sa då att regeringen har gett Trafikverket ett tydligt uppdrag och att den arbetar på att ta fram ett beslut med anledning av Trafikverkets svar. Jag, och säkert många med mig, är intresserad av att höra hur långt statsrådet har kommit i det här arbetet. Varje dag rullar tusentals bilar av färjor i svenska hamnar, och vi vet av erfarenhet att ungefär en av 500 förare kör rattfull. Alkobommarna är ett effektivt sätt att förhindra rattonykterhet och ju förr regeringen tillser att bommarna kommer upp desto bättre.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att alkobommarna som riksdagen har tillkännagett regeringen om installeras?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att så få rattonyktra bilförare som möjligt kommer ut i trafiken innan bommarna är uppsatta?