Telefoni i glesbygd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 september 2009

Interpellation: Telefoni i glesbygd

Interpellation 2009/10:5 av Hultqvist, Peter (s)

den 16 september

Interpellation

2009/10:5 Telefoni i glesbygd

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Telia Sonera planerar att avskaffa fast telefoni i områden som ej betraktas som lönsamma. Det hela motiveras med att gammal teknik ska ersättas med ny. I samband med detta hänvisas till att alla enligt lagen om elektronisk kommunikation har rätt till hemtelefoni till ett överkomligt pris.

Nu visar det sig dock att Telia Sonera säger upp telefonabonnemang utan att fungerande alternativ erbjuds. Självfallet är detta inte acceptabelt. Risken är uppenbar för att en ansenlig mängd av de 70 000 abonnenter som är berörda inte kommer att ha ett fullgott alternativ när denna process är avslutad. Redan nu har Telia Sonera erbjudit icke fungerande alternativ i samband med uppsägningar.

Generellt är mobiltelefoni dyrare än fast telefoni. I praktiken riskerar ersättningen till fast telefoni för den enskilde att bli dyrare. För äldre personer kan just frågan om larm vara ett problem som i samband med de planerade förändringarna ännu ej fått en lösning.

I situationer som dessa hänvisas det till PTS, Post- och telestyrelsens, ansvar för att det finns fungerande lösningar. PTS har dock pekat på risken att vissa kundgrupper inte erbjuds anslutning till ett överkomligt pris om det inte finns en särskild uttalad förpliktelse. Det är också en bedömning som delats av Konsumentverket.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av risken för att stora grupper av teleabonnenter i framför allt landsbygd inte erbjuds fullgoda och fungerande alternativ till fast telefoni för överkomliga priser när Telia Sonera planerar att avskaffa fast telefoni i ej lönsamma områden?