Taxameterdispensen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 januari 2021

Interpellation: Taxameterdispensen

Interpellation 2020/21:280 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2020/21:280 Taxameterdispensen

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 11 april 2019 beslutade regeringen om ändringar i trafikförordningen (2012:238) som innebär att det från den 1 januari 2021 inte längre kommer att vara möjligt för innehavare av taxitrafiktillstånd att få taxameterdispens. Förslaget innebär att innehavare av taxitrafiktillstånd får välja mellan att ansluta fordon till en av två olika taxikategorier, antingen det nuvarande systemet med krav på taxameter och redovisningscentral, som kommer att finnas kvar, eller systemet för den nya kategorin av taxitrafik.

I dag kör mellan 2 000 och 2 500 bilar samhällsbetald körning utan taxameter men med taxameterdispens. Utöver detta tillhör även hyrverksföretag (till exempel anrika Freys i Stockholm) denna kategori.  Företagen har hittills fått dispens för ett år i taget när man ansöker hos Transportstyrelsen. Detta upphör den 31 januari  2021. Transportstyrelsen har gjort flera utredningar och kommit fram till att man ska ha en särskild utrustning. Taxameterbolagen som fått i uppgift att ta fram utrustning har inte gjort detta. Enda alternativet är en ”vanlig” taxameter som kostar cirka 40 000 kronor per bil. Bilar som kör dessa uppdrag används inte för ordinarie taxitrafik utan kör bara samhällsbetalda uppdrag eller uppdrag mot faktura för särskilda evenemang (Nobelveckan är ett känt exempel) och är dessutom profilerade för dessa uppdrag.

På grund av pandemin har företag som kört med dispens utan taxameter tappat stora delar av sin omsättning. Under året har fokus inte legat på att ligga på när det gäller utvecklingen av den nya särskilda utrustningen för de bilar som kör utan taxameter.

Om taxameterdispensen inte förlängs, vilket regeringen själv tidigare har föreslagit, kommer många företag att få ställa sina bilar, viktiga transporter kommer inte att  kunna genomföras och förare kommer att stå utan arbete.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Är ministern beredd att förlänga taxameterdispensen under 2021?