Taket i sjukförsäkringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Taket i sjukförsäkringen

Interpellation 2012/13:165 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 30 november

Interpellation

2012/13:165 Taket i sjukförsäkringen

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

I fackförbundet Kommunals rapport Under höga tak ryms alla framgår det att tilliten till dagens sjukförsäkring håller på att urholkas. Detta är ett allvarligt hot mot dem som är mest sjuka och mot låginkomsttagare. Drygt en tredjedel av dem som arbetar har inte längre ett fullgott inkomstskydd i sjukförsäkringen. Många får i dag ut betydligt mindre än 80 procent av sin inkomst om de blir sjuka. Risken är uppenbar att de som inte tycker att sjukförsäkringen ger den inkomsttrygghet som man förväntar sig i stället känner sig tvingade att betala till privat försäkring.

Motståndet från regeringen har tidigare varit kompakt mot att höja taket i sjukförsäkringen men i flera uttalanden från Folkpartiet, efter att budgeten presenterats, framkommer det att man ansluter sig till Socialdemokraternas syn att sjukförsäkringen ska vara en generell sjukförsäkring som ger ett inkomstskydd vid sjukdom.

Min fråga till statsrådet är därför följande:

Avser statsrådet vidta några åtgärder i syfte att höja taket i sjukförsäkringen?