Taket för uppskov med reavinstskatt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:37 Taket för uppskov med reavinstskatt

av Larry Söder (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna innehåller ett löfte om borttagen ränta på uppskovet med reavinstskatten. Det är välkommet eftersom det ökar hushållens handlingsutrymme i val av bostad och därmed bör bidra till en effektivare användning av bostadsbeståndet. Men det riskerar att bara bli en kortsiktig lösning om inte förslaget också kompletteras med att taket för uppskovsbeloppet tas bort permanent. I dag är taket slopat, men bara fram till den 20 juni 2020. Om taket återinförs riskerar rörligheten, framför allt i storstäderna, att minska ännu mer. Den borttagna räntan kommer då att ge en marginell effekt för en ökad rörlighet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern och regeringen att permanenta det slopade taket för uppskov med reavinstskatten?