Tågförseningar för resenärer och godstrafiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Tågförseningar för resenärer och godstrafiken

Interpellation 2010/11:92 av Holma, Siv (V)

den 25 november

Interpellation

2010/11:92 Tågförseningar för resenärer och godstrafiken

av Siv Holma (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikverket har i en skrivelse till regeringen (TRV2010/26674A) redogjort för konsekvenserna av regeringens beslut om att sänka planeringsramarna till järnvägens drift och underhåll med 700 miljoner kronor per år.

Effekterna av regeringens beslut skulle bli att punktligheten sänktes från 95 till 87 procent. I kombination med regeringens höjda banavgifter skulle denna sänkta kvalitet inom järnvägssystemet enligt Trafikverket leda till att mer gods flyttas över till vägtrafik.

På grund av neddragningen av banunderhållet skulle resenärer drabbas hårt genom större driftstörningar och sänkta hastigheter. Det finns uppenbara risker att det skulle uppstå liknande situationer som under vinterkaoset i början av 2010.

I ett läge där vi mer än någonsin behöver ökade järnvägssatsningar för att minska den lokala och globala miljöpåverkan är effekterna av denna stora neddragning av banunderhållet katastrofala. Den nationella miljö- och klimatpolitiken borde i stället göra allt den kan för att fler resenärer ska ha möjlighet att åka med hållbara transporter och att fler företag ska kunna frakta sina varor med en godstrafik som minimerar utsläppen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Avser statsrådet att verka för att banunderhållet till järnvägen ges de resurser som behövs för att minska tågförseningar och samtidigt höja bankapaciteten för godstrafik?

Avser statsrådet att verka för att en ökad järnvägstrafik ska vara en viktig del i strävan att nå miljö- och klimatmålen?