Sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 mars 2012

Interpellation: Sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor

Interpellation 2011/12:245 av Stenberg, Maria (S)

den 15 februari

Interpellation

2011/12:245 Sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Ett av de stora problemen på svensk arbetsmarknad är att vi är så dåliga på att ta till vara viljan och förmågan att arbeta i vissa grupper. Värst utsatta är utrikes födda kvinnor. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är endast 57 procent (2008). Endast drygt hälften av de utrikes födda kvinnorna är alltså sysselsatta. Det kan jämföras med kvinnor födda i Sverige av två föräldrar födda i Sverige där sysselsättningsgraden är 83 procent eller med utrikes födda män där sysselsättningsgraden är 62 procent.

Det finns många skäl till att utrikes födda kvinnor har svårt att komma in på arbetsmarknaden, allt från utbildningsbakgrund, traditioner och språkhinder till ren diskriminering. Det är emellertid också så att utrikes födda kvinnor är underrepresenterade i de arbetsmarknadspolitiska insatser som görs. Den 1 januari 207 införde regeringen instegsjobb för att underlätta nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden genom att arbete kombineras med svenskstudier. Andelen kvinnor i programmet är 37 procent, andelen män är 63 procent.

Det är ett misslyckande för svensk arbetsmarknad att utrikes födda kvinnor är så dåligt representerade och ett misslyckande för svensk arbetsmarknadspolitik att så liten del av insatserna går till denna grupp.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att öka sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor?