sysselsättningen inom de areella näringarna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2002

Interpellation: sysselsättningen inom de areella näringarna

Interpellation 2001/02:436 av Jonsson, Göte (m)

den 26 april

Interpellation 2001/02:436

av Göte Jonsson (m) till näringsminister Björn Rosengren om sysselsättningen inom de areella näringarna

De areella näringarna är mycket viktiga för såväl sysselsättningen som ekonomin i vårt land. På landsbygden är dessa näringar basen för all verksamhet och helt nödvändig för en levande landsbygd. Det är utifrån dessa näringars betydelse angeläget att sysselsättningen inom dessa främjas och att hinder undanröjs när det gäller fortsatt verksamhet. Detta kan gälla många saker, som exempel kan nämnas sänkta produktionsskatter och förbättrat vägnät.

Jag vill med anledning av detta fråga näringsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att främja sysselsättningen inom de areella näringarna?