Syftet med fas 3

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 april 2014

Interpellation: Syftet med fas 3

Interpellation 2013/14:395 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 28 mars

Interpellation

2013/14:395 Syftet med fas 3

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Trots massiv kritik mot fas 3 i den så kallade jobbgarantin har regeringen trots riksdagen tillkännagivande inte ändrat inriktning av sin arbetsmarknadspolitik. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik var drygt 404 000 personer arbetslösa. Ca 35 000 personer är inskrivna i fas 3 och det är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Drygt 4 000 personer som är inskrivna i fas 3 saknar ersättning. I Örebro län är drygt 1 200 personer inskrivna i fas 3. Många ställer sig i dag frågan vad regeringen har för syfte med fas 3. Flera av dem som är inskrivna i fas 3 har tidigare haft lönebidragsanställning eller offentligt skyddad anställning men har nu i stället hamnat i en verksamhet där deras ersättning är mycket låg.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Svantesson är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder utifrån den statistik som visar att fas 3 blivit en återvändsgränd för arbetslösa?

Anser arbetsmarknadsministern att det behöver vidtas några nya åtgärder för att komma till rätta med den höga arbetslösheten i Sverige?