Swedavias miljöarbete och klimatpåverkan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2015/16:54 Swedavias miljöarbete och klimatpåverkan

av Anders Åkesson (C)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Swedavia är ett av staten helägt bolag som under föregående år tog emot 36 miljoner passagerare på sina flygplatser. Om tio år räknar Swedavia att antalet uppgår till ca 40 miljoner passagerare.

I Swedavias uppdrag ingår att driva verksamheten affärsmässigt samtidigt som bolaget kontinuerligt ska minska sitt eget miljöavtryck och bidra till en minskning av hela flygbranschens miljöpåverkan.

Det är inte särskilt förvånande att den största utsläppsposten kommer från själva flygverksamheten. Men även marktransporterna står för en betydande andel av flygplatsens totala miljöpåverkan. Andelen varierar mellan ca 13 och 44 procent beroende på flygplats. Marktransporter till och från Arlanda genererade förra året utsläpp av 110 000 ton koldioxid, vilket utgör 41 procent av flygplatsens utsläpp.

Arlanda har exceptionellt goda förutsättningar för att man ska välja kollektivtrafik framför bilen för transport till och från flygplatsen. Eftersom intäkterna från parkeringarna, som ägs av Swedavia, utgör en viktig intäkt står dock ekonomiska intressen emot miljömässiga vinster i detta fall. Här har ansvariga ägare en roll att reda ut prioriteringarna. Det är orimligt att en resenär som kommer med kollektivtrafik är mindre värd än en resenär som kör bil till flygplatsen.

Mina frågor till närings- och innovationsminister Mikael Damberg är med anledning av detta:

  • Hur avser ministern att verka för att minska marktransporternas andel av Swedavias klimatpåverkan i allmänhet, och Arlanda flygplats i synnerhet?
  • Hur avser ministern att agera för att klargöra den statligt konstruerade incitamentskonflikten, där ekonomi och miljö ställs mot varandra, för Swedavia?