SVT:s opartiskhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 april 2018

Interpellation: SVT:s opartiskhet

Interpellation 2017/18:474 av Jeff Ahl (-)

Interpellation 2017/18:474 SVT:s opartiskhet

av Jeff Ahl (-)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I ett barnprogram på Barnkanalen i SVT propagerades det för att det är bra att gömma illegala flyktingar, detta trots att dessa individer uppehåller sig olagligen på svenskt territorium.

Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka generella åtgärder vidtar ministern och regeringen för att säkerställa att SVT förhåller sig neutralt och inte tar ställning i politiskt laddade frågor?