Sveriges miljökvalitetsmål

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 april 2013

Interpellation: Sveriges miljökvalitetsmål

Interpellation 2012/13:361 av Holm, Jens (V)

den 2 april

Interpellation

2012/13:361 Sveriges miljökvalitetsmål

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen visar att Sverige inte kommer att uppnå 14 av de uppsatta 16 miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket konstaterar att ”nuvarande styrmedel är inte tillräckliga för att målen ska nås”. I uppföljningen skriver Naturvårdsverket också att ett sätt att ytterligare integrera miljön i de politiska besluten skulle vara att genomföra miljö- och klimatbedömningar av regeringens propositioner (s. 7, Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013).

Med anledning av ovannämnda vill jag fråga miljöministern:

1. Avser miljöministern att vidta nya åtgärder för att alla 16 miljökvalitetsmål ska nås till 2020?

2. Avser miljöministern att verka för att miljö- och klimatbedömningar görs i framtida propositioner i enlighet med vad Naturvårdsverket föreslagit?