Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 januari 2015

Interpellation: Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige

Interpellation 2014/15:197 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:197 Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 23 april fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att tillåta högre bruttovikt och längre lastbilar.  Utredningen är klar och överlämnades den 14 april till Näringsdepartementet för vidare behandling. Utredningen pekar på att det finns möjlighet att införa 64 ton och också 74 ton.

Många åkerier, lastbilsägare och företag väntar nu på ett svar så att man kan planera sin verksamhet och sina eventuella byten av lastbilar. Även fordonstillverkarna väntar på ett besked. Remissinstanserna har nu sagt sitt och de är positiva. Därför är det viktigt att regeringen nu skyndsamt återkommer med ett beslut. Att öka vikter och längd på svenska lastbilar är viktigt för att klara konkurrensen och samtidigt minska miljöbelastningen. Det är både effektivt och miljösmart att ha tyngre och längre lastbilar.

 

Därför undrar jag följande. När kommer statsrådet att ge oss beslutet om att vi kan öka tyngden till 64 ton och när vi kan få beslut på att öka till 74 ton?