Sveriges exportstrategi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 september 2017

Interpellation: Sveriges exportstrategi

Interpellation 2016/17:582 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:582 Sveriges exportstrategi

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har Sverige en exportstrategi vars mål är att bidra till en ökad export men även att nå regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Trots en exportstrategi med 26 prioriterade marknader så visar statistik från Business Sweden att Sveriges export till dessa länder minskar med 2,5 procent. Detta ska ställas i relation till att exporten i övrigt sätter nya rekord. Trots att strategin ska vara utformad och utvecklad i nära samarbete med näringslivet, gör regeringen det på många sätt svårare för företagsamheten med ett antal planerade och redan införda skattehöjningar, vilka påverkar näringsklimatet negativt. Detta i en miljö av valutarörelser, brexit och en svårstyrd världskonjunktur.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Ann Linde:

1. Anser statsrådet att den befintliga strategin fungerar då exporten har minskat på de 26 prioriterade marknaderna?
 2. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta, med anledning av minskningen, för att förbättra Sveriges export?