Sveriges beredskap för ett eurosammanbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 19 september

Interpellation

2012/13:6 Sveriges beredskap för ett eurosammanbrott

av Jonas Sjöstedt (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Varje vecka kommer nya rapporter om eurokrisens utveckling. I Finland har finansministern signalerat att man förbereder sig för alla tänkbara scenarier, något som väckte frågor om ett eventuellt finskt utträde. I Tyskland har regeringen tillsatt en expertgrupp som studerar möjliga utvecklingar av krisen. Bland annat analyserar de konsekvenserna för Tyskland om Grekland skulle lämna euron. Sedan tidigare vet vi att brittiska UD har i uppdrag att ta fram en plan för hur de ska bistå brittiska medborgare i utlandet om euron faller, något som skulle kunna få dramatiska sociala konsekvenser.

Hur ogärna man än ser en kollaps av eurosamarbetet duger det inte att blunda för att en sådan utveckling är möjlig. Att euron faller är en av flera tänkbara utvecklingar och därmed något Sverige bör vidta förberedelseåtgärder för. Det gäller alltifrån finansiella regelverk till att hantera de sociala konsekvenserna av ett sammanbrott.

Jag vill därför fråga finansminister Anders Borg:

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att förbereda Sverige för ett eventuellt sammanbrott av euron?