Svenskt snus som exportvara

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 november 2011

Interpellation: Svenskt snus som exportvara

Interpellation 2011/12:86 av Österberg, Sven-Erik (S)

den 2 november

Interpellation

2011/12:86 Svenskt snus som exportvara

av Sven-Erik Österberg (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Europakommissionen genomför just nu en översyn av tobaksdirektivet. För svensk del handlar det framför allt om svenskt snus ska bli tillåtet att exportera inom EU eller om det förbudet ska bestå.

Riksdagen har vid ett antal tillfällen uppmanat regeringen att driva frågan om ett upphörande av exportförbudet och handelsministern har de senaste åren talat om att hon har stöd i denna fråga från ett antal medlemsstater. Nu har EU-kommissionen i ett pressmeddelande hävdat att en majoritet av medlemsstaterna angett att de anser att alla varianter av rökfria tobaksprodukter bör totalförbjudas i hela Europa.

Detta står i kontrast till handelministerns uttalanden som har gett riksdagen uppfattningen att hon har stöd från andra medlemsstater.

Sedan EU-kommissionen sänt ut sitt pressmeddelande har vi inte hört något från handelsministern i denna fråga.

Jag vill därför fråga statsrådet om hon kan redovisa det underlag som hon baserat sina tidigare uttalanden kring möjligheterna att exportera svenskt snus inom EU på.