Svenskt bistånd till den palestinska myndigheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 juni 2012

Interpellation: Svenskt bistånd till den palestinska myndigheten

Interpellation 2011/12:401 av Hultqvist, Peter (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:401 Svenskt bistånd till den palestinska myndigheten

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Sedan 2011 har 62 byggprojekt finansierade av Sverige, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Frankrike och EU rivits av israeliska myndigheter. Det handlar om sådant som vattencisterner, jordbruksanläggningar och byggnader. Projekten är belägna på av Israel ockuperade palestinska områden. Noterbart är att bland annat 25 procent av den infrastruktur som förstörts under 2011 av de israeliska myndigheterna varit biståndsfinansierade av bland annat EU.

Mina frågor till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att svenskt och europeiskt bistånd inte demoleras, rivs eller förstörs av de israeliska myndigheterna i framtiden?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av de biståndsprojekt som redan förstörts?