Svensk stridsstyrka år 2011 och år 2014

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 juni 2008

Interpellation: Svensk stridsstyrka år 2011 och år 2014

Interpellation 2007/08:688 av Lindestam, Åsa (s)

den 12 maj

Interpellation

2007/08:688 Svensk stridsstyrka år 2011 och år 2014

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

 

Under första halvåret i år har Sverige en nordisk stridsstyrka (Nordic Battle Group, NBG) stående i beredskap för att på tio dagar kunna åka ut inom en radie av 600 mil från Bryssel. I styrkan ingår förutom Sverige även Norge, Finland, Estland och Irland.

Styrkan är vältränad och har fått högt renommé även utomlands. Den har varit en viktig motor i omställningen till det nya insatsberedda försvaret. Kostnaderna har emellertid kommit att bli mycket högre än vad som först förutsågs och ännu har ingen av EU:s stridsgrupper blivit insatt.

Regeringen har tagit beslut om att en liknande styrka ska sättas upp under 2011, och i Svenska Dagbladet den 28 april 2008 låter Allan Widman, fp, påskina att vi även ska ha en styrka 2014.

Jag vill fråga ministern:

Avser försvarsministern att verka för att Sverige sätter upp en stridsgrupp även år 2011 och år 2014, och är det försvarsministerns avsikt att Sverige ska vara en ledande nation för båda dessa styrkor?