Svensk spelmarknad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 augusti 2022

Interpellation: Svensk spelmarknad

Interpellation 2006/07:539 av Wegendal, Lars (s)

den 16 maj

Interpellation

2006/07:539 Svensk spelmarknad

av Lars Wegendal (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Under en lång tid har den svenska spelmarknaden kännetecknats av stor osäkerhet. Det regelverk som syftar till att tränga ut illegalt spel och skydda individer från överdrivet spelande har ifrågasatts, främst kanske av dem som har ekonomiska intressen som skulle gynnas av en oreglerad spelmarknad. Utländska aktörer står redo att kapa åt sig marknadsandelar och locka till ökat spelande.

Spelmarknaden står inför en mängd olika tänkbara scenarier och på sistone har ett antal händelser inträffat som mer eller mindre berör den svenska spel- och lotterimarknaden. En dom i Länsrätten i Södermanlands län avslår tidningen Aftonbladets överklagan vad gäller förbud mot kommersiella annonser för utländska spelbolag. RÅ ser ingen anledning till att Högsta domstolen ska pröva de fällande domarna mot tidningarna Aftonbladets och Expressens chefredaktörer för brott mot lotterilagens främjandeförbud.

EG-domstolen har avkunnat dom vad gäller det italienska systemet för tillståndsgivning till spelverksamhet. Från denna dom drogs paralleller till den svenska spelmarknaden, av dem som brukar ifrågasätta den reglerade spelmarknaden, trots att Sverige har en helt annan spelreglering än Italien. EU-kommissionen har också uttalat att stater får reglera sin spelmarknad för att skydda medborgarna.

Eftadomstolen har avkunnat en dom där norska staten får fortsatt rätt att ha monopol på spelautomater. Den reglering som finns i Norge för att förhindra utbrett spelande och spelmissbruk kan fortsätta.

Det stora tillslag som polisen gjort i Grebbestad, mot en härva där det troligen förekom illegalt pokerspel, visar att det finns många som vill tjäna pengar på den nya pokertrenden.

EU-kommissionen har gjort ett uttalande om spelandets organisering i Finland, Danmark och Ungern. Dessa stater har fått två månader på sig att svara på hur de ska ändra i sina regler som kommissionen menar strider mot EG-rätten och förhindrar den fria rörligheten på spelmarknaden på ett oproportionerligt och diskriminerande sätt. Den svenska spelregleringen ser inte likadan ut som i dessa stater, så det är inte helt säkert att detta påverkar svensk lagstiftning. Sverige är inte heller utpekat i EU-kommissionens uttalande.

Den senaste tidens händelser, uttalanden och domstolsutslag är både olikartade och svårtolkade. Osäkerheten om vilket regelverk som kommer att gälla på framtidens spelmarknad har blivit större. För att förhindra illegalt och överdrivet spelande är det viktigt att det finns tydliga regler som inte kan kringgås. Ett oreglerat spelande kommer att följas av att flera hamnar i spelmissbruk, med stora sociala och ekonomiska konsekvenser för samhället och för individer. Mot bakgrund av det anförda undrar jag:

Vilka åtgärder ämnar finansministern vidta med anledning av var och en av ovanstående händelser var för sig, och vilka åtgärder ämnar finansministern vidta med anledning av dessa händelser sammantagna?