Svensk kultur

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 september 2015

Interpellation: Svensk kultur

Interpellation 2014/15:693 av Runar Filper (SD)

Interpellation 2014/15:693 Svensk kultur

av Runar Filper (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Kulturen har under århundradena inspirerats genom impulser från andra delar av världen, från närliggande länder men också från mer avlägsna länder. Det är just den kompositionen som, tillsammans med allt det andra som formats och utvecklats inom vår nations gränser, blivit vår egen särpräglade kultur.

Flera ledande politiker och kulturskribenter har genom åren standardiserat tesen att det inte finns någon svensk kultur och att det över huvud taget inte finns någonting som är eller kan kallas svenskt

För att exemplifiera detta har ledande svenska politiker haft svårt att förklara vad svensk kultur är och i stället lämnat svar som ”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

Bland otaliga uttalanden från högt uppsatta politiker kan också nämnas ”Det finns inget svenskt kulturarv”.

Jag vill ställa följande frågor till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

  • Hur ser kultur- och demokratiministern på uttalanden som dessa? Anser ministern att vi svenskar saknar en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop oss och att svenskt kulturarv över huvud taget inte finns – eller hur ser ministern på kulturen som formats just här i Sverige?
  • Särskiljer sig kulturen i vårt land från andra länders kulturer - finns det en svensk kultur i ministerns ögon? Om inte, kan ministern i så fall beskriva hur andra nationer lyckats skapa en kulturell identitet - trots påverkan och impulser från andra länder - om vi i Sverige misslyckats?
  • Ministern har under våren lyft fram kulturarvsfrågor som prioriterade områden för regeringen de kommande åren. Jag har inte uppfattat någonting konkret i den utlovade satsningen och min sista fråga är om ministern kan och vill konkretisera innehållet i satsningen på kulturarvet.