Svensk konkurrenskraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 februari 2012

Interpellation: Svensk konkurrenskraft

Interpellation 2011/12:247 av Ekström, Hans (S)

den 15 februari

Interpellation

2011/12:247 Svensk konkurrenskraft

av Hans Ekström (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Den del av svenskt näringsliv som lever på en internationell marknad får allt större problem. I min valkrets syns problemen i ökade varsel och oron är stor över att svensk forskning, utveckling och tillverkning kopplad till internationella företag är hotad. Risken för att Sverige tappar i internationell konkurrenskraft inom högteknologiska sektorer blir alltmer uppenbar.

Jag vill därför fråga näringsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att stärka svensk konkurrenskraft.