Svensk imamutbildning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 april 2007

Interpellation: Svensk imamutbildning

Interpellation 2006/07:375 av Astudillo, Luciano (s)

den 2 mars

Interpellation

2006/07:375 Svensk imamutbildning

av Luciano Astudillo (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Imam Abd al Haqq Kielan underströk i Expressen den 27 februari behovet av en svensk imamutbildning. Det är en angelägen fråga som jag länge drivit. Först när den muslimska religionstillhörigheten är ett naturligt inslag i det svenska samhällslivet kan vi bryta utanförskapet och isoleringen som många svenska muslimer upplever.

För den praktiserande muslimen spelar imamen en central roll. En imam är inte enbart en religiös ledare utan också en lärd person inom islam som bland annat fungerar som konfliktlösare, ger familjerådgivning, leder bönen och diskuterar existentiella frågor. I dag tvingas muslimer att rekrytera imamer som är utbildade i andra länder. De saknar i regel svenska språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället. Det faller sig naturligt att uppgiften många gånger blir dem övermäktig. Därför finns ett stort behov bland Sveriges muslimer av imamer med utbildning och erfarenheter från Sverige. Det är hög tid att Sverige inrättar en högskoleutbildning för imamer, något som sedan länge finns i Storbritannien.

Vilka initiativ avser utbildningsministern att ta för att en svensk högskoleutbildning för imamer kan inrättas?