Svensk-dansk satsning på Kastrup

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 juni 2010

Interpellation: Svensk-dansk satsning på Kastrup

Interpellation 2009/10:424 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:424 Svensk-dansk satsning på Kastrup

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Malmö stad, Lunds kommun och Region Skåne är beredda att tillsammans satsa 9 miljoner kronor på att stärka och marknadsföra Kastrups flygplats i Köpenhamn.

Anledningen till den skånska satsningen på Kastrup är att man inte längre betraktar Kastrup som en utländsk flygplats, utan som en storflygplats som betjänar såväl danskar som svenskar med strategiskt viktiga flyglinjer. De skånska bidragen ska förmå fler flygbolag att öppna långdistanslinjer till Kastrup, Copenhagen Airport.

Ur Skånes synvinkel vore det olyckligt om Kastrup bara blev en transferflygplats. För hela Sydsverige är det viktigt att Kastrup fungerar som en internationell flygplats. En sådan satsning vilar på två regeringar – Sveriges och Danmarks – i och med att den statliga satsningen på ESS-anläggningen i Lund förutsätter ett starkt Kastrup.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har emellertid uttalat sin stora tveksamhet till att svenska kommuner och landsting satsar skattemedel på en utländsk flygplats.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet i egenskap av regeringens nordiska samarbetsminister:

På vilket sätt avser statsrådet att motverka Region Skånes, Malmö stads och Lunds kommuns satsning för att stärka Kastrups attraktivitet?