Studiero i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:125 Studiero i skolan

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Trygghet och studiero i skolan är ständigt uppe i skoldebatten. Många vittnar om, och många utvärderingar visar, att det behövs åtgärder för att alla skolor ska vara en trygg miljö med studiero för alla elever.

Den 19 februari presenterade Riksrevisionen en granskningsrapport när det gäller Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbeslut. Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbesluten är central för att säkerställa att huvudmännen vidtar tillräckliga åtgärder för rättning, och i slutändan för att myndighetens arbete faktiskt leder till en förbättrad skolverksamhet. Om uppföljningen brister kan det få till följd att effekten av tillsynen uteblir.

I en granskning från 2013 konstaterade Riksrevisionen att en stor andel inspektörer, rektorer och huvudmän ansåg att Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbeslut inte säkerställde att brister åtgärdats. I den nya granskningen framgår att det fortfarande brister i uppföljning av tillsynsbeslut.

Skolinspektionen avslutar många ärenden enbart utifrån huvudmannens skriftliga redovisning, trots att det då kan vara svårt att avgöra om en brist verkligen har avhjälpts. Huvudmännens skriftliga redovisning redogör sällan för resultatet av de åtgärder som vidtagits, och det är ovanligt att Skolinspektionen inhämtar sådan information när man inte genomför uppföljningsbesök. En av de vanligaste brister som Skolinspektionen identifierar gäller trygghet och studiero. I mer än hälften av dessa fall gör Skolinspektionen inget uppföljningsbesök utan avslutar ärendet enbart utifrån huvudmannens skriftliga redovisning.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Anser ministern att det är rimligt att avsluta ett tillsynsbeslut enbart med en huvudmans skriftliga redogörelse som underlag?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av Riksrevisionens rapport?