Studier för deltagare i fas 3

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 augusti 2022

Interpellation: Studier för deltagare i fas 3

Interpellation 2010/11:205 av Svantorp, Gunilla (S)

den 15 februari

Interpellation

2010/11:205 Studier för deltagare i fas 3

av Gunilla Svantorp (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I dag ser vi oroväckande siffror från Arbetsförmedlingen som säger att antalet personer inom jobb- och utvecklingsgarantins sista steg, det så kallade fas 3, kommer att utgöra hela 40 000 inom en tvåårsperiod.

Vi ser tvivelaktiga företag som dyker upp som svampar ur jorden och ser möjligheter att tjäna pengar på de personer som haft oturen att hamna i fas 3.

Fas 3 innebär en återvändsgränd för de allra flesta. Arbetsförmedlingens egen statistik visar att väldigt många blir kvar i åtgärd, hårdast drabbas de med funktionsnedsättningar. Som regelsystemet ser ut i dag får en person som nått fas 3 inte studera.

Självklart borde hela jobb- och utvecklingsgarantin ge tillträde till studier för att ge förutsättningar för att få ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

Min fråga blir därför:

Avser arbetsmarknadsministern att skyndsamt vidta åtgärder för att ta bort förbudet mot att delta i utbildning för deltagare i fas 3?