Striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 december 2019

Interpellation: Striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon

Interpellation 2019/20:45 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2019/20:45 Striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon

av Alexandra Anstrell (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

För att få lov att ta och behålla körkort i Sverige måste den enskilde uppfylla krav om medicinsk lämplighet. Kraven ställs för att säkra en god trafiksäkerhet och handlar bland annat om syn, hörsel och andra hälsoaspekter som är viktiga i trafiken. Särskilt höga krav ställs för att få körkortsbehörighet för tyngre fordon och för fordon som framförs i yrkestrafik.

Det är naturligtvis oerhört viktigt att värna trafiksäkerheten, och därför är körkortslagens bestämmelse om att körkortstillstånd får meddelas endast till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon central. I dag finns dock problem med hur denna bestämmelse tillämpas av ansvariga myndigheter.

Transportstyrelsens föreskrifter är delvis förlegade och schablonmässigt utformade och ger i vissa fall lite eller inget utrymme för individuella bedömningar av den enskildes lämplighet. Detta finns det många exempel på, varav ett uppmärksammat fall gäller en yrkeschaufför i Åre med eget åkeri. Denna person har fått sitt körkort indragit av Transportstyrelsen på grund av sin sjukdomshistoria gällande epilepsi. Tidigare sa reglerna att yrkesförare skulle ha varit anfallsfria i fem år. Om de åt medicin eller ej spelade ingen roll. År 2017 beslutade Transportstyrelsen att EU-direktiven ska följas och de är betydligt striktare, vilket också ministern hänvisade till vid en frågestund i september 2019. Nu ska yrkesförare ha varit anfallsfria i tio år och under dessa tio år får de heller inte ha tagit mediciner.

I det fall jag nämnt ovan har personen bara haft några få anfall i sömnen på nittiotalet och fick medicinering efter det. Trots massor av läkarundersökningar som påvisat att hans värden ser bra ut har de valt att fortsätta medicinering för säkerhets skull. De anfall han hade i tonåren, som alltså var i sömnen, räknas av Transportstyrelsen som förmildrande omständigheter. Trots att personen i fråga hänvisat till andra fall inom EU och att Transportstyrelsen ansett honom som lämplig i över 20 år, med en oförändrad prognos, blir beslutet nu att dra in hans körkort med omedelbar verkan.

Vi har nu ett förändrat regelverk som implementerats utan övergångsregler. Men vi har också ett regelverk som enligt bilaga 12.14 faktiskt tillåter nationella myndigheter att kunna ge förare, med förutsättningar för en god prognos, tillåtelse att framföra sina tunga motorfordon, men där myndigheten inte verkar ge undantag.

Jag är väl medveten om att statsrådet inte kan uttala sig i enskilda fall men efter att jag vid ett tidigare tillfälle ställt frågor till ministern om denna problematik har många drabbade hört av sig till mig. Jag är övertygad om att problematiken i fråga kommer att beröra fler och fler inom vår yrkeschaufförskår de närmsta åren.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Tycker inte ministern att det borde ha funnits och borde finnas någon form av övergångsreglemente som möjliggör för innehavare av körkortsbehörighet för tyngre fordon att följa regelverket inom rimlig tid?
  2. Ministern har tidigare sagt att ärendet ska följas; menar ministern att detta problem för Sveriges yrkeschaufförer ska lösas genom att följa frågan?
  3. Avser ministern att agera för att det ska vara tydligt för svenska myndigheter att undantag kan ges till förare med god prognos?