Stressig arbetsmiljö för kvinnor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 april 2010

Interpellation: Stressig arbetsmiljö för kvinnor

Interpellation 2009/10:331 av Green, Monica (s)

den 9 april

Interpellation

2009/10:331 Stressig arbetsmiljö för kvinnor

av Monica Green (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

För hundra år sedan kämpade kvinnor för rösträtt, i dag för en jämställd arbetsmarknad. På hundra år har vi ännu inte lyckats nå målet om lika lön för lika arbete och mäns arbete värderas fortfarande högre än kvinnors. 

Arbetslivet i Sverige i dag är inte jämlikt. Kvinnors och mäns arbetsvillkor ser olika ut. Kvinnor dominerar fortfarande bland dem som har tidsbegränsade anställningar, timanställningar och deltidstjänster. De arbeten som i dag domineras av kvinnor värderas lägre än de arbeten som domineras av män.

Sverige borde vara en förebild med moderna arbetsplatser som erbjuder en kreativ och människovänlig arbetsmiljö. Men tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Tre år med en borgerlig regering har inneburit att jobben har blivit både otryggare och osäkrare. Hittills har 25 000 välfärdsarbeten försvunnit och fler kommer att försvinna de kommande åren enligt regeringens egna bedömningar. I takt med att fler välfärdsarbeten försvinner blir det alltmer stressigt för dem som är kvar. Ensamarbeten och tunga lyft inom vård, hemtjänst och hushållsnära tjänster kan leda till arbetsrelaterade sjukdomar. För att förebygga arbetsolyckor måste ett kontinuerligt förebyggande arbete pågå. Samtidigt som trenden i vissa delar ser positiv ut, ser det sämre ut med utvecklingen av den stressrelaterade ohälsan. Regeringens nedrustning av arbetsmiljöarbetet innebär att framtiden ser mörk ut.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att förebygga arbetsolyckor, stress och arbetsrelaterade förslitningsskador?