Straffbeskattning av den svenska livsmedelsproduktionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 november 2014

Interpellation: Straffbeskattning av den svenska livsmedelsproduktionen

Interpellation 2014/15:65 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:65 Straffbeskattning av den svenska livsmedelsproduktionen

av Ulf Berg (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Svensk mat kännetecknas av ett högt djurskydd, en låg antibiotikaanvändning och en stor miljö- och klimathänsyn. Vår inhemska livsmedelsproduktion skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i hela landet. Samtidigt har svenskt jordbruk svårt att hävda sig på en allt tuffare och alltmer global marknad där svenska livsmedel ställs mot varor som ofta är producerade under mycket sämre villkor.

I dag importerar vi nästan dubbelt så mycket mat som vi exporterar. En anledning till detta är att våra svenska livsmedelsproducenter har svårt att få lönsamhet i sina verksamheter. Det är därför viktigt att fokusera på hur vi kan förbättra deras konkurrensvillkor och möjligheter till export genom att framför allt göra det billigare och enklare att leva upp till vår höga svenska standard.

Den rödgröna regeringen med Miljöpartiet i spetsen  vill nu i stället göra motsatsen. Genom ökade skatter vill de försämra den svenska livsmedelsproduktionens konkurrensvillkor och göra det ännu dyrare att producera bra, hälsosam och miljövänlig svensk mat.

 Alliansregeringen valde att avskaffa den ineffektiva handelsgödselskatten 2009. Den innebar en hög merkostnad för Sveriges lantbrukare samtidigt som miljönyttan var försumbar. Uppföljningar visar tydligt att användandet av handelsgödsel inte har ökat sedan skatten togs bort. Handelsgödsel är så pass dyrt att ingen lantbrukare vill använda det mer än nödvändigt. Sverige var dessutom det enda landet i EU med en skatt på handelsgödsel.

 Nu ger den rödgröna regeringen besked om att man vill återinföra handelsgödselskatten. Det skulle leda till en dyrare svensk livsmedelsproduktion och att fler konsumenter skulle välja billigare mat, som producerats under sämre villkor och med större miljöpåverkan. Det skulle innebära ett bakslag för det ambitiösa svenska miljöarbetet, för djurskyddet och för jobben.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöministern:

Hur många arbetstillfällen kommer, enligt ministerns bedömning, denna straffskatt på det svenska lantbruket att kosta?

Hur mycket mer livsmedel kommer vi, enligt ministerns bedömning, att behöva importera till Sverige när den inhemska produktionen minskar ytterligare på grund av denna straffskatt?