Stort antal varsel i Jönköpings län

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 oktober 2012

Interpellation: Stort antal varsel i Jönköpings län

Interpellation 2012/13:43 av Persson, Peter (S)

den 19 oktober

Interpellation

2012/13:43 Stort antal varsel i Jönköpings län

av Peter Persson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I Jönköpings län har antalet varsel ökat markant de senaste tolv månaderna, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Totalt handlar det om 1 807 personer som blivit varslade hittills i år, det är en dryg fördubbling i jämförelse med fjolårets siffror som var 929. 

Den senaste tidens nedläggningar och varsel i Jönköpings län har gjort många människors vardag osäker. Det har i vissa fall också lett till personlig katastrof för många. Det är ingen ny trend, det har pågått under lång tid, då regeringen bara stått och tittat på.

I regeringens budget lyser satsningar på näringslivspolitik för hela landet med sin frånvaro. En utebliven närmast obefintlig näringslivsutvecklingspolitik för hela landet har varit en bidragande orsak till den negativa trenden och ökade arbetslösheten i Sverige.

Jönköpings län är ett typiskt industrilän, företagen utgör navet i Jönköpings utveckling. Regeringens passivitet har gjort att vi i dag befinner oss i ett allvarligt läge där många företag tvingas till nedskärningar och att lägga varsel. Och fler kan vara på gång. Näringslivsutveckling är en viktig del i en politik för fler jobb och för att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag i Sverige.

Det är hög tid att regeringen och näringsministern slutar behandla näringslivet som ett särintresse och kommer med konkreta åtgärder. Om satsningar uteblir riskerar läget att förvärras ytterligare, och det får förödande konsekvenser för Jönköpings län.

Min fråga till näringsministern är:

Vad avser näringsministern att vidta för åtgärder för att stimulera omställning till fler jobb och företag i Jönköpings län?

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att motverka och minimera risken för nya varsel?