Stoppet för nya förvaltningsområden på finska

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2015/16:117 Stoppet för nya förvaltningsområden på finska

av Roger Haddad (FP)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Lagen om nationella minoriteter utgör en viktig grund för Sveriges arbete med att på olika sätt stötta de fem nationella minoriteterna i Sverige inom områden som skola, kultur, demokrati och äldreomsorg. Reformen är mycket uppskattad, men kommunernas och landstingens ambitioner varierar. Därför är det välkommet med en översyn, något Folkpartiet liberalerna tidigare också uttalat ett behov av.

Däremot var det en nyhet när regeringen meddelade att man i och med översynen fryser hela reformen och därmed stoppar att nya förvaltningsområden kommer till. Detta drabbar bland annat utvecklingen av förvaltningsområdena på finska som sedan 2009 frivilligt kan ansluta sig till lagen om nationella minoriteter. Västerås var den första svenska kommunen att ansluta sig, och fler kommuner och landsting har sedan visat intresse eller aktivt ansökt om anslutning.

Mot bakgrund av regeringens stopp vill jag ställa följande frågor till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

  1. Borde inte ett stoppbeslut ha förankrats bättre med företrädare för minoriteterna?
  2. På vilket sätt gör regeringens beslut det lättare för kommuner och landsting som vill in i förvaltningsområdena?
  3. Ministern skriver i ett svar på en närliggande skriftlig fråga att regeringen har högre ambitioner med lagen om nationella minoriteter – vilka konkreta åtgärder omfattar denna ambition?