stöd till psykiatrin efter naturkatastrofen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: stöd till psykiatrin efter naturkatastrofen

Interpellation 2004/05:320 av Heinemann, Kerstin (fp)

den 21 januari

Interpellation 2004/05:320

av andre vice talman Kerstin Heinemann (fp) till statsrådet Ylva Johansson om stöd till psykiatrin efter naturkatastrofen

Efter katastrofen i Sydostasien har svensk sjukvård och andra stödinstanser haft en stor beredskap att ta hand om både de drabbade och även anhöriga. Det är bra och viktigt.

Verkningarna efter denna katastrof kan dock komma att vara länge för de drabbade. Det är också sannolikt att varken de som upplevt katastrofen eller de anhöriga ännu känner av att de mår dåligt. En sådan reaktion kan komma lång tid efteråt. Även då behövs hjälp och stöd i olika former. Speciellt de barn som berörs kan behöva hjälp för lång tid framöver.

Psykiatrin i Sverige har i dag stora problem att ta hand om alla som behöver hjälp. Även i den dagliga sjukvården är det många patienter som inte får den hjälp de skulle behöva vid en svår sjukdom eller vid olyckor, som kan leda till olika typer av psykiska problem som till exempel depressioner.

Därför vill jag fråga statsrådet Ylva Johansson om hon har för avsikt att ha överläggningar med Landstingsförbundet eller vidta andra åtgärder för att även säkerställa det långsiktiga stödet till de som på olika sätt har drabbats av naturkatastrofen i Asien.