Stöd till kvinnojourer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 februari 2013

Interpellation: Stöd till kvinnojourer

Interpellation 2012/13:215 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 23 januari

Interpellation

2012/13:215 Stöd till kvinnojourer

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Statistik visar att allt fler kvinnor avvisas från kvinnojourerna på grund av platsbrist. Det finns ett stort behov av ett ordentligt statligt grundstöd till kvinnojourernas verksamhet, inte bara till tillfälliga projekt.

I sitt jultal 2011 sade Fredrik Reinfeldt bland annat att ”vi måste förstärka skyddet för kvinnor som drabbas. Kvinnojourer och andra som jobbar med de här frågorna måste få ökat stöd.” I partiledardebatten i kammaren den 16 januari 2013 sade statsminister Fredrik Reinfeldt att ”de satsningar jag utlovat har vi satt på plats”.

Såvitt jag kan se har emellertid inte den utlovade höjningen av stödet till kvinnojourer genomförts.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Maria Arnholm följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att kvinnojourerna får det stöd som statsministern utlovat?