Stockholmsprogrammet och artikel 6 i Europakonventionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 november 2009

Interpellation: Stockholmsprogrammet och artikel 6 i Europakonventionen

Interpellation 2009/10:47 av Bodström, Thomas (s)

den 23 oktober

Interpellation

2009/10:47 Stockholmsprogrammet och artikel 6 i Europakonventionen

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Sedan den 1 juli har Sverige ordförandeskapet i EU. Sverige har då, genom sitt ledarskap i ministerrådet, en viktig roll att driva det lagstiftande och politiska arbetet framåt. Som ordförandeland har Sverige stora möjligheter att påverka utvecklingen i viktiga frågor.

En av de viktigare frågorna som kommer att behandlas under ordförandeskapshalvåret är framtagandet av ett nytt program som ska ange ramarna när det gäller EU-arbetet för polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migration och viseringspolitik för åren 2010–2014. Programmet ska ersätta det gamla Haagprogrammet.

Trots att samtliga EU-länder skrivit under Europakonventionen om mänskliga rättigheter så saknar brottsmisstänkta fortfarande de mest grundläggande rättigheterna. Regeringen försöker nu lotsa igenom ett program som föreslår att tillgången till översättning och tolkning i samband med rättsliga förfaranden ska underlättas. Det är en alldeles för låg ambitionsnivå. Tyvärr når inte detta förslag ens upp till Europakonventionens minimikrav enligt artikel 6. Ett program som inte ens når upp till minimikraven enligt Europakonventionen måste ses som ett misslyckande.

På vilka sätt avser justitieministern att inom ramen för ordförandeskapet i ministerrådet och som medlemsland i EU ta initiativ för att nå upp till vad artikel 6 i Europakonventionen föreskriver?