Stereotypa attityder mot kvinnor i medierna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 oktober 2008

Interpellation: Stereotypa attityder mot kvinnor i medierna

Interpellation 2008/09:34 av Holma, Siv (v)

den 15 oktober

Interpellation

2008/09:34 Stereotypa attityder mot kvinnor i medierna

av Siv Holma (v)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor (Cedawkommittén) har i en kommentar från 2008 uttryckt oro över att det fortfarande finns stereotypa attityder i medierna som hotar att underminera kvinnors rättigheter i Sverige. Kommittén noterar även att det förekommer en sexualisering av det offentliga rummet.

Med anledning av detta uppmanas Sverige att vidta åtgärder för att få bort de stereotypa attityderna till kvinnors och mäns roller och ansvar, bland annat genom informations- och utbildningskampanjer som riktar sig till medierna. Sverige rekommenderas även att främja kulturella förändringar i massmedierna när det gäller de roller och uppgifter som betraktas som lämpliga för kvinnor och män. Sverige uppmanas att förbättra strategierna för att bekämpa sexualiseringen av det offentliga rummet och se till att medieproduktionen och medietäckningen inte är diskriminerande samt att öka medvetenheten om frågorna hos medieägarna.

För Vänsterpartiet är sexualiseringen av det offentliga rummet och stereotypa attityder kopplade till kön samt den könsdiskriminerande reklamen samhällsproblem som har konsekvenser för kvinnors demokratiska rättigheter.

Det finns dessvärre inga tecken som tyder på att sexualiseringen av det offentliga rummet har minskat, snarare tvärtom. Det är tydligt att regeringens insatser på området är otillräckliga. I ljuset av att regeringen valt att inte lägga fram något förslag till lagstiftning om förbud mot könsdiskriminerande reklam (SOU 2008:5) framstår Cedawkommitténs kritik som särskilt befogad.

Med hänvisning till vad som anförts vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. Hur avser statsrådet att hantera Cedawkommitténs kritik när det gäller ovanstående frågor?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska sexualiseringen av det offentliga rummet?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska de stereotypa attityderna mot kvinnor och män i medierna?