Statsministerns kontakter med Västsveriges näringsliv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 september 2008

Interpellation: Statsministerns kontakter med Västsveriges näringsliv

Interpellation 2007/08:825 av Björck, Patrik (s)

den 8 augusti

Interpellation

2007/08:825 Statsministerns kontakter med Västsveriges näringsliv

av Patrik Björck (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Vi har i riksdagens kammare tidigare diskuterat regeringens arbetsformer, då med tonvikt på den offentliga debatten i medierna och i riksdagen, föranlett av att såväl opposition som journalister uppmärksammat att det var svårt att få till en debatt med regeringen i allmänhet och statsministern i synnerhet. Nu har frågan om regeringens umgänge med samhället utanför medier och riksdag också kommit upp. Västsvenska industri- och handelskammaren har kritiserat regeringen och statsministern för att det är svår, för att inte säga omöjligt, att få en dialog om regionens utveckling och näringslivets behov. Det här ger naturligtvis upphov till en rad frågor om statsministerns engagemang i näringslivsfrågor och regionala tillväxtfrågor.

Dessutom väcker det en oro att statsministern har ett renodlat huvudstadsperspektiv och därmed svårt att ta till sig kunskap om utvecklingen utanför Storstockholm. Eftersom såväl riksdag som regering förväntas representera och ta ansvar för hela landet skulle jag vilja ställa några frågor till statsministern:

Avser statsministern att ta initiativ till en dialog med Västsvenska industri- och handelskammaren?

Avser statsministern att ta initiativ till att stödja tillväxt och näringsliv i Västsverige?