Statsbudgeten som verktyg för att minska ekonomiska klyftor mellan kvinnor och män

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 januari 2013

Interpellation: Statsbudgeten som verktyg för att minska ekonomiska klyftor mellan kvinnor och män

Interpellation 2012/13:175 av Bolund, Per (MP)

den 11 december

Interpellation

2012/13:175 Statsbudgeten som verktyg för att minska ekonomiska klyftor mellan kvinnor och män

av Per Bolund (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

I årets budget har regeringen ett utrymme för reformer på 23 miljarder kronor. Av det går knappt en krona till satsningar på jämställdhet mellan kvinnor och män. Det betyder att regeringen avstår från att använda statsbudgeten – det mest kraftfulla politiska verktyget som finns – för att uppnå ökad jämställdhet. Av jämställdhetsbilagan till budgeten framgår tydligt hur illa det står till, men det blir också tydligt att regeringen varken har analyserat orsakerna till den negativa utvecklingen eller föreslår några åtgärder för att förändra.

Nyligen publicerade Statistiska centralbyrån dystra siffror som visar att det går trögt för jämställdheten i Sverige. Trots att kvinnor har högre utbildning än män så har de lägre lön. Kvinnor tar fortfarande ut 76 procent av föräldraledigheten och lägger mer tid på obetalt hemarbete än vad män gör.

De nuvarande jämställdhetspolitiska målen beslutades våren 2006. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. I teorin ska samtliga politikområden genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. I praktiken har alliansregeringen snarare försvagat jämställdhetspolitiken.

Regeringens politik med nedmontering av trygghetssystem som sjukförsäkring och a-kassa, har missgynnat kvinnor som grupp. Regeringen låtsas att jobbskatteavdraget gynnar jämställdhet, men det är männen som gynnats mest, eftersom deras löner är högre. Siffror från Riksdagens utredningstjänst visar att skillnaden i nettoinkomst mellan kvinnor och män har ökat med nästan 40 procent sedan år 2006. Mäns genomsnittliga nettoinkomst är i dag 62 044 kronor högre än kvinnors. Det är en ökning med 17 479 kronor sedan 2006. Regeringens politik har således ökat den ekonomiska ojämställdheten.

Innan regeringsskiftet år 2006 utreddes ett förslag att förtydliga och öka kraven på myndigheternas jämställdhetsarbete, en förordning om jämställdhetsintegrering. Tyvärr stoppades förordningen av alliansregeringen.

Mot den bakgrunden vill jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att statsbudgeten ska främja målet om ekonomisk jämställdhet och för att skillnaderna i nettoinkomst mellan kvinnor och män ska sluta öka?