Statsbidrag till friluftslivets organisationer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 oktober 2009

Interpellation: Statsbidrag till friluftslivets organisationer

Interpellation 2009/10:13 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 22 september

Interpellation

2009/10:13 Statsbidrag till friluftslivets organisationer

av Gunvor G Ericson (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

För friluftslivet finns en paraplyorganisation, Svenskt Friluftsliv, som organiserar 21 ideella friluftsorganisationer med tillsammans knappa två miljoner medlemmar. Här finns många olika verksamheter, som till exempel cykling, segling, vandring, orientering, kanot och klättring. Det finns fiske‑, hund- och jaktorganisationer och det finns mer övergripande organisationer som Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Svenska Scoutrådet, Hälsofrämjandet och Korpen. De gör betydande insatser för att främja hälsa och för att fler ska få uppleva naturen. Verksamheten har finansierats via Friluftsrådet som årligen fördelat statsbidrag till friluftsorganisationer och så även till Svenskt Friluftsliv. Regeringen har inte tillsatt några nya ledamöter i Friluftsrådet efter att mandattiden gick ut den 30 juni 2009. Men förordningen gäller fortfarande så kansliet på Naturvårdsverket tar emot ansökningar för 2010 års stöd, dock är det oklart vem som kommer att besluta om 2010 års stöd.

Mina frågor till ministern är:

På vilket sätt kommer ministern att se till att friluftsorganisationerna även i framtiden ska få statsbidrag?

Hur avser ministern att ge friluftslivets organisationer möjlighet att involveras i nya rutiner för medelsfördelning?