Statligt stöd till bilindustrin och konkurrensneutralitet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 22 januari

Interpellation

2009/10:197 Statligt stöd till bilindustrin och konkurrensneutralitet

av Bosse Ringholm (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Flera av de stora biltillverkande länderna i Europa har med lån och bidrag understött sina respektive bilindustrier. I den mån EU-kommissionen varit inblandad har den som villkor ställt att stödet inte får inverka på var tillverkarna ska producera sina bilar. Skälet har naturligtvis varit behovet av att upprätthålla den fria konkurrensen på den inre marknaden.

Samtidigt som detta är en av EU:s viktigaste principer är det uppenbart att det finns rader av exempel på undantag från principen eller i varje fall mycket tvivelaktiga bedömningar av vad som är tillåtet statsstöd.

Den svenska regeringen med statsministern och näringsministern i spetsen har motiverat det uteblivna stödet till svensk bilindustri med just hänvisningen till EU-principen om konkurrensneutralitet. Som en konsekvens av detta har många småföretag gjort konkurs eller tvingats lägga ned sin produktion. Arbetslösheten har ökat. Den svenska bilindustrins internationella konkurrenskraft har försvagats.

Jag vill därför fråga näringsministern:

Kan näringsministern redovisa omfattningen av det offentliga stödet till bilindustrin och vilka villkor som angivits?

På vilket sätt har näringsministern försäkrat sig om att andra EU-länder inte otillbörligen har kunnat lämna statligt stöd till sina bilindustrier och därmed undvikit snedvriden konkurrens?

Är det näringsministerns bedömning att det finns exempel på länder som givit statligt stöd till sina bilindustrier och där det är tveksamt om den inre marknadens fria och sjysta konkurrens inte upprätthålls?

Vilka initiativ avser näringsministern att ta för att ministerrådet och EU-kommissionen kommer att följa upp eventuella avvikelser från den inre marknadens regler om statsstöd till bilindustrin?