Statliga servicekontor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:173 Statliga servicekontor

av Jan R Andersson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I Kalmar län finns det tre statliga servicekontor. Av dessa är för närvarande endast ett öppet. Detta har fått till följd att människor inte kan få grundläggande service i den omfattning som ska kunna garanteras. Många personer som i vissa fall åkt upp till 15 mil enkel resa får efter lång tids väntan återvända hem utan förrättat värv och återkomma en annan dag. Detta är givetvis inte acceptabelt. Möjligheten att besöka, kommunicera med och få service av statliga myndigheter måste fungera i hela landet.

Följden av detta blir att många personer som behöver handlingar för att bli folkbokförda får vänta onödigt länge, vilket givetvis försenar integrationen i samhället och på arbetsmarknaden men även bidrar till att kostnader för uppehälle ökar för staten. Även annan service så som skatteärenden, arbetsförmedling och försäkringskasseärenden på dessa kontor drabbas negativt.

Att staten drar sig tillbaka från platser utanför storstäderna är inte acceptabelt. Grundläggande service ska kunna ges i hela landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att via de statliga servicekontoren snabbt garantera service i hela landet?