Statliga jobb på mindre orter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 juni 2016

Interpellation: Statliga jobb på mindre orter

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:650 Statliga jobb på mindre orter

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Flera regeringsföreträdare har understrukit vikten av att staten har en närvaro i hela landet. Statsrådet Ardalan Shekarabi har sagt sig vilja utlokalisera statliga jobb till mindre orter. Enligt statsrådet ska regeringen vända på den rådande logiken om att statliga jobb har centraliserats till större städer.

I dag har de statliga myndigheterna ungefär en kvarts miljon anställda varav 75 000 är lokaliserade till Stockholms län. Regeringen har inte preciserat hur många av dessa som ska flyttas från Stockholm till andra orter ute i landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Ämnar statsrådet verka för att regeringen lämnar förslag om att utlokalisera statliga jobb från Stockholms län till andra delar av landet?