Statliga jobb i Umeå

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 februari 2017

Interpellation: Statliga jobb i Umeå

Interpellation 2016/17:274 av Edward Riedl (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2016/17:274 Statliga jobb i Umeå

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Teknikutvecklingen i flygsektorn och utvecklingen av fjärrstyrda flygledartorn kommer att påverka antalet jobb inom branschen. Att utvecklingen går framåt och nya tekniker för säkerhet och effektivitet utvecklas är inte någonting märkligt utan bara en naturlig utveckling på en fungerande marknad.

Att det statligt ägda bolaget Swedavia planerar att flytta över verksamheten från Umeå till Stockholm kan däremot tyckas märkligt. Umeå har i dag, förutom den reguljära flygtrafiken, hand om allt från ambulanshelikoptrar på lasarettet till fallskärmshoppare och större flygplan. Det är med andra ord en i högsta grad kapabel flygplats att leda den här typen av verksamhet. Regeringen har dessutom ett mål om att fler statliga myndigheter och jobb ska komma ut i landet, snarare än centreras till huvudstaden. 

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är därför:

Är statsrådet beredd att vidta någon åtgärd inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen med anledning av Swedavias planer på att flytta verksamhet från Umeå till Stockholm?