Statlig verksamhet på landsbygden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 maj 2015

Interpellation: Statlig verksamhet på landsbygden

Interpellation 2014/15:470 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:470 Statlig verksamhet på landsbygden

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I mars 2015 beslutade Skatteverket att centralisera sin verksamhet till färre orter. Bland annat kommer verksamheten i Mariestad att avvecklas. Beslutet följs av argumentet att Skatteverket ska finnas där det finns många företag samt tillväxt. Men då Skatteverkets verksamhet till stor del är digitaliserad kan detta motiv ses som ogrundat, och den fysiska placeringen av personalen är i mångt och mycket oväsentlig för verksamhetens service och effektivitet.

Landsbygden är beroende av jobben, och den statliga verksamheten är en viktig arbetsgivare på många platser runt om i landet. Det är därmed oroande när verksamheten flyttas från mindre kommuner till kommuner som redan har högre tillväxt.

En utredning gjord av riksdagens utredningstjänst visar att samtidigt som antalet statligt anställda har ökat 2004–2011 i hela landet, har antalet statligt anställda i glesbygdskommunerna minskat.

Statlig service runt om i landet är av yttersta vikt för att människor ska kunna bo och verka var de vill. Genom att statlig verksamhet alltmer centraliseras hotas landsbygdens utveckling.

 

Därmed vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht vad som görs för att landsbygdskommunerna ska utvecklas och huruvida det är rätt väg att gå att flytta statlig verksamhet från glesbygd och mindre orter.