Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 juni 2006

Interpellation: Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen

Interpellation 2005/06:409 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 maj

Interpellation 2005/06:409 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen

SJ AB ansvarar för tågtrafiken i Mälardalen. Staten har gett bolaget monopol på sträckan men SJ:s ensamrätt är inte förenad med några skyldigheter vare sig i fråga om servicenivåer eller priser. Det enda krav som ställs är att SJ ska gå med vinst.

Pendeltrafiken mellan Stockholm och Västerås, Köping och Arboga fungerar inte. För lite personal, problem med de nya dubbeldäckade X 40-tågen och spårbrist har lett till stora förseningar. Många gånger är vagnarna överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats det senaste halvåret och tålamodet hos många pendlare är på väg att sina.

Samtidigt som Mälarbanan brottas med problem är pendlarkorten orimligt dyra. Ett pendlarkort för 30 dagar på sträckan Stockholm@Västerås kostar 3 458 kr. Motsvarade sträcka i Skåne, till exempel mellan Malmö och Kristianstad, kostar 890 kr. På Mälarbanan är det monopol. I Skåne har verksamheten upphandlats i konkurrens samtidigt som regionen tar ansvar för trafiken.

För många barnfamiljer har de dåliga kommunikationerna blivit ett problem.  Många småbarnsföräldrar vill låta sina barn växa upp utanför Stockholms innerstad. De vill ge sina barn en lugnare uppväxtmiljö och då passar det bättre att bo i Västmanland. Föräldrarna har många gånger kvar sina jobb i Stockholm och en förutsättning för att kunna bo på en annan ort är att pendlingsmöjligheterna fungerar bra.

En annan utsatt grupp är studenter. För studenter som läser vid universitetet i Stockholm eller Mälardalens högskola och är bosatta i Västerås svider det i plånboken när man måste betala en månadskostnad på över 3 000 kr till SJ. Många studenter får svårt att klara sin ekonomi.

Dåliga kommunikationer i Mälardalen, den del av Sverige där flest tågresor sker, är skadligt för regionens tillväxt. Den ekonomiska tillväxten i Mälardalen är dubbelt så hög som i resten av Sverige. Hela landet drabbas därför om regionen inte utvecklas på önskvärt sätt. Det måste vara möjligt att ta sig till jobb, utbildning och fritidsaktiviteter. Fungerade pendeltåg är därför viktigt för Västmanland och ger ökad framtidstro.

När staten gett SJ monopol på Mälarbanan följer också en skyldighet att se till att trafiken fungerar och priserna hålls på en rimlig nivå. Det behövs långsiktiga investeringar i spår och tågset, konkurrens och tydliga krav på de företag som trafikerar så att tågen går i tid och biljettpriserna pressas. Det handlar om att underlätta pendling, tillväxt och att ge vår del av Sverige de bästa möjligheterna att utvecklas.

Regeringen har i tidigare frågesvar till riksdagen underlåtit att ta ansvar för tågtrafiken i Mälardalen. Å ena sidan har regeringen uttryckt sitt missnöje med situationen, å andra sidan avstått från att vidta några åtgärder. Den hållningen är inte tillräcklig.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att se till att tågtrafiken i Mälardalen fungerar på ett tillfredsställande sätt?