Staten som avtalspart

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 september 2013

Interpellation: Staten som avtalspart

Interpellation 2013/14:10 av Ekström, Hans (S)

den 19 september

Interpellation

2013/14:10 Staten som avtalspart

av Hans Ekström (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I juni interpellerade jag statsrådet med anledning av oron för Gnestapendelns framtid. Under arbetet med planeringen av trafik för kommande år har det framkommit att även andra sträckor, som är viktiga för regiontrafiken i Mälardalen, varit hotade.

Undertecknad tillsammans med många andra lokal- och regionpolitiker i Mälardalen deltog i arbetet för att få fram resurser till Citybanan i Stockholm. Många delar av regionen har gjort stora ekonomiska insatser för andra järnvägssträckningar eller annan nödvändig infrastruktur för att möjliggöra tågtrafik. Regionen står också inför beslut om man ska införskaffa fordon för regiontrafiken. I det läget vet man i dag inte från år till år hur tidtabeller ser ut och om tågen kan gå.

Jag har följande frågor:

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att regionen kan lita på staten som avtalspart med anledning av det ovan beskrivna?

Anser statsrådet att regionens pendlare har den trygghet som behövs för att kapacitet ska erbjudas tågen som är nödvändiga för deras arbetsresor?