Stärkt ställning för beroendepatienter inom hälso- och sjukvården

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 februari 2012

Interpellation: Stärkt ställning för beroendepatienter inom hälso- och sjukvården

Interpellation 2011/12:189 av Petzäll, William (-)

den 11 januari

Interpellation

2011/12:189 Stärkt ställning för beroendepatienter inom hälso- och sjukvården

av William Petzäll (-)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Tillgängligheten till underhållsbehandling med exempelvis Metadon eller Buprenorfin beror i dag på i vilken kommun man bor och vilken kvalitativ vård och väntetid patienten får. Detta är oacceptabelt och är en djup orättvisa.

Variationerna är alltför stora inom beroendevården och underhållsbehandlingar, vilket gör att många människor som är i akut behov av hjälp får vänta alldeles för länge. Det är att spela rysk roulett med människoliv.

Berondevården har på många punkter misslyckats och skapat ett i många fall helt onödigt humanitärt lidande. Missbruksutredningen bekräftar också denna bild och drar den dystra slutsatsen att personer med beroendeproblematik har en svagare ställning än andra patientgrupper, i form av sämre vårdtillgänglighet, bemötande, längre väntetider samt mindre möjligheter att i samråd med vårdgivare påverka sin egen behandling.

Undertecknad kan vänta på att regeringen återkommer i sin kommande proposition, det gör däremot inte narkomanerna. Varje dag en narkoman inte får den vård han har rätt till kan vara hans sista. Vi måste förstå allvaret i frågan.

Däremot ska vi som vill se en människovärdig beroendevård, grundad på forskning, erfarenheter och vetenskap, inte ta händelserna i förväg. Det är många som fortfarande i regeringsställning har sina ideologiska skygglappar påklistrade där moralism och signalpolitik är viktigare än att rädda människoliv.

För att i praktiken genomföra ovanstående krävs en rättvis och human lagstiftning i frågan.

Mina frågor till statsrådet är:

-      Kommer statsrådet att verka för att korta kötiderna och skapa en mer likvärdig och rättvis beroendevård?

-      Kommer statsrådet att verka för att stärka vårdgarantin som Missbruksutredningen föreslår för personer med missbruk och beroende och så att om landstinget inte uppfyller garantin kan patienten fritt välja utförare?

-      Kommer statsrådet att verka för att patienter ska ha rätt till ett bra bemötande av dem som verkar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården?