Stärkt rätt till personlig assistans

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Stärkt rätt till personlig assistans

Interpellation 2021/22:368 av Sofia Nilsson (C)

Interpellation 2021/22:368 Stärkt rätt till personlig assistans

av Sofia Nilsson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Efter många år av nedmontering av assistansen förhandlade vi inom ramen för januariavtalet fram en rad viktiga åtgärder och förslag som skulle genomföras för att stärka den personliga assistansen.

Punkt 64 i januariavtalet innehöll följande: 

Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas (Förslag kommer i den sittande utredningen). Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. Tillsätt en ny assistansutredning för att säkra detta. (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 2021). Utred också frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. (Utredning 2021. Eventuell ny lagstiftning under nästa mandatperiod.)

I maj 2021 överlämnades betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37). I betänkandet lämnades förslag som avser egenvård, personlig assistans vid behov av sjukvårdande insatser, nya grundläggande behov samt stärkt personlig assistans för barn.

Utredningen innehåller viktiga förslag som kommer att ge fler människor med stora behov rätt till personlig assistans, vilket i sig innebär en enorm livskvalitet i frihet med makt över sitt eget liv. Det är med andra ord en efterlängtad och livsviktig utredning. Centerpartiet har analyserat utredningen och gör bedömningen att utredningens samtliga förslag bör genomföras i sin helhet eftersom läget är akut för många barn, familjer och personer som inte får den insats från samhället som de har rätt till.

Nu är frågan om regeringen kommer att ställa sig på barnens och de sköraste människornas sida och genomföra de här förslagen så fort det bara går.

Så sent som i september 2020 uttalade socialministern följande i en intervju i Assistanskoll: ”Regeringen ska skriva en proposition utifrån alla förslag i utredningen ’Stärkt rätt till personlig assistans’*”.

Därför var min besvikelse stor när jag nu fick ta del av lagrådsremissen och förstod att regeringen inte tänker behandla förslaget om personlig assistans i form av kontinuerligt stöd på grund av varaktig eller långvarig medicinsk problematik samt de förslag som rör egenvård och personlig assistans vid sjukvårdande insatser.

Detta besked är både oroväckande och beklagligt eftersom samtliga förslag är viktiga för helheten.

I stället låter regeringen meddela att ytterligare en lagrådsremiss, Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård, ska presenteras den 5 maj.

 

 *https://assistanskoll.se/20210916-Hallengren-genomfor-utredningen-Sterkt-assistans.html 

Men anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Varför väljer regeringen att inte redan nu lägga fram ett samlat förslag för samtliga delar som presenterats i utredningen?
  2. Håller ministern fast vid att samtliga förslag som presenterades i utredningen kommer att genomföras?