Stärkt äganderätt och strandskydd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 november 2019

Interpellation: Stärkt äganderätt och strandskydd

Interpellation 2019/20:84 av Kjell Jansson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:84 Stärkt äganderätt och strandskydd

av Kjell Jansson (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Det behövs en översyn av skyddet för den privata äganderätten i grundlagen. Undertecknad och riksdagsledamot Maria Stockhaus fick vår motion om stärkt äganderätt bifallen av riksdagen i juni 2019. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen (konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU27) om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet.

Äganderätten utgör grunden för den svenska skogsnäringen. Den svenska skogsnäringen är mycket viktig för Sverige och vår ekonomi. I januariöverenskommelsen anges att den privata äganderätten till skogen ska stärkas. Januariöverenskommelsen anger också att det ska bli enklare att bygga strandnära i Sverige. 

Med anledning av detta vill jag fråga ministern följande:

 

  1.  Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka äganderätten till skog och mark i Sverige?
  2.  Hur avser ministern mer konkret att verka för att det ska bli lättare att bygga strandnära i Sverige?